هاست لینوکس اقتصادی

قدرت ، کیفیت ، سرعت را با سرور های خلوت ما تجربه کنید

سرویس لینوکس حرفه ای EM-500
 • 500 مگابایت فضـا
 • نامحدود پهنای باند
 • آپتایم 99.99% پایداری سرور
 • دیتاسنتر هتزنر آلمان محل میزبانی
 • سی پنل کنترل پنل
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود ادد دامنه
 • نامحدود اف تی پی
 • نامحدود ایمیل
 • دارد انتخاب ورژن PHP
 • دارد اس اس ال
 • دارد بهینه ساز محتوا
 • دارد پشتیبانی از 1000 بازدید آنلاین همزمان
 • دارد تحویل آنی پس از پرداخت و بصورت آنلاین
 • 125,000 ریال سه ماهه
 • 250,000 ریال شش ماهه
 • 500,000 ریال یکساله
سرویس لینوکس حرفه ای EM-1024
 • 1 گیگابایت فضـا
 • نامحدود پهنای باند
 • آپتایم 99.99% پایداری سرور
 • دیتاسنتر هتزنر آلمان محل میزبانی
 • سی پنل کنترل پنل
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود ادد دامنه
 • نامحدود اف تی پی
 • نامحدود ایمیل
 • دارد انتخاب ورژن PHP
 • دارد اس اس ال
 • دارد بهینه ساز محتوا
 • دارد پشتیبانی از 1000 بازدید آنلاین همزمان
 • دارد تحویل آنی پس از پرداخت و بصورت آنلاین
 • 250,000 ریال سه ماهه
 • 500,000 ریال شش ماهه
 • 1,000,000 ریال یکساله
سرویس لینوکس حرفه ای EM-2048
 • 2 گیگابایت فضـا
 • نامحدود پهنای باند
 • آپتایم 99.99% پایداری سرور
 • دیتاسنتر هتزنر آلمان محل میزبانی
 • سی پنل کنترل پنل
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود ادد دامنه
 • نامحدود اف تی پی
 • نامحدود ایمیل
 • دارد انتخاب ورژن PHP
 • دارد اس اس ال
 • دارد بهینه ساز محتوا
 • دارد پشتیبانی از 1000 بازدید آنلاین همزمان
 • دارد تحویل آنی پس از پرداخت و بصورت آنلاین
 • 375,000 ریال سه ماهه
 • 750,000 ریال شش ماهه
 • 1,500,000 ریال یکساله
سرویس لینوکس حرفه ای EM-3072
 • 3 گیگابایت فضـا
 • نامحدود پهنای باند
 • آپتایم 99.99% پایداری سرور
 • دیتاسنتر هتزنر آلمان محل میزبانی
 • سی پنل کنترل پنل
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود ادد دامنه
 • نامحدود اف تی پی
 • نامحدود ایمیل
 • دارد انتخاب ورژن PHP
 • دارد اس اس ال
 • دارد بهینه ساز محتوا
 • دارد پشتیبانی از 1000 بازدید آنلاین همزمان
 • دارد تحویل آنی پس از پرداخت و بصورت آنلاین
 • 500,000 ریال سه ماهه
 • 1,000,000 ریال شش ماهه
 • 2,000,000 ریال یکساله
سرویس لینوکس حرفه ای EM-5120
 • 5 گیگابایت فضـا
 • نامحدود پهنای باند
 • آپتایم 99.99% پایداری سرور
 • دیتاسنتر هتزنر آلمان محل میزبانی
 • سی پنل کنترل پنل
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود ادد دامنه
 • نامحدود اف تی پی
 • نامحدود ایمیل
 • دارد انتخاب ورژن PHP
 • دارد اس اس ال
 • دارد بهینه ساز محتوا
 • دارد پشتیبانی از 1000 بازدید آنلاین همزمان
 • دارد تحویل آنی پس از پرداخت و بصورت آنلاین
 • 750,000 ریال سه ماهه
 • 1,500,000 ریال شش ماهه
 • 3,000,000 ریال یکساله